Our Project
经典案例

Our Project


模式口西里

模式口西里

mó shì kǒu xī lǐ

正商珑水上境

正商珑水上境

zhèng shāng lóng shuǐ shàng jìng

保利大都汇

保利大都汇

bǎo lì dà dōu huì

锦绣山河大二期

锦绣山河大二期

jǐn xiù shān hé dà èr qī

星河城西区

星河城西区

xīng hé chéng xī qū

华侨城云麓台

华侨城云麓台

huá qiáo chéng yún lù tái

保亿御景玖园

保亿御景玖园

bǎo yì yù jǐng jiǔ yuán

亚星望江居

亚星望江居

yà xīng wàng jiāng jū

西辛南区

西辛南区

xī xīn nán qū

北塘古镇

北塘古镇

běi táng gǔ zhèn

电建洺悦融园

电建洺悦融园

diàn jiàn míng yuè róng yuán

伟业龙湖上域

伟业龙湖上域

wěi yè lóng hú shàng yù